Propadový detektor kovů PDK

Propadový detektor a separátor kovů PDK pro plastikářský a recyklační průmysl

Detektor kovů pro systémy plněné gravitací se používá k detekci a separaci všech nežádoucích kovových příměsí z volně padajících sypkých materiálů (aniž by bylo nutno přerušit provoz).

Funkční princip

Základním prvkem každého detektoru je detekční hlava osazená elektromagnetickými cívkami. Pokud je v proudícím materiálu odhalen nežádoucí kovový kontaminant překračující přednastavenou citlivost, vyšle cívka propadového detektoru signál do řídící jednotky, která automaticky aktivuje vyřazovací pneumatickou klapku. Ta pak přeruší vertikální tok materiálu a odvede menší množství materiálu s obsahem podezřelého kontaminantu do odpadní výsypky, a následně se vrátí zpět do původní polohy. Časový úsek, po který vyřazovací klapka odvádí materiál do odpadu, je možno naprogramovat dle individuálních potřeb klienta.