Prodej použitých zařízení

Eddy current separator firmy Wagner Magnete

Model 0429-49-120 s excentricky uloženým rotorem je určen k separaci lehčích neželezných kovů (hliník, měď apod.) z inertních materiálů.

Cena 

Nabídková cena: 49 900 € (bez DPH)/1 ks EX WORKS Hřivínův Újezd, Česká republika

Čtyřhřídelový drtič – UNTHA RS45-45

Tento drtič je výkonný a vhodný pro předdrcení velkoobjemových materiálů.

Cena

Nabídková cena: 18.500 € (bez DPH)/1 ks EX WORKS Hřivínův Újezd, Česká republika

Cyklon k řezacímu mlýnu

Cyklony slouží ke zpomalení toku materiálu z drtících zařízení a odsávání přebytečného tlaku ze systému, například kvůli následné separaci kovů a plnění do BigBagů.

Cena

Nabídková cena: 548 € (bez DPH)/1 ks EX WORKS Hřivínův...

Vibrační síto – VPM 900 2/X

Třídění pevných látek na různé frakce, odprašování zpracovávaných materiálů. Třídění materiálu probíhá na několika sítech.

Cena

Nabídková cena: 4.500 € (bez DPH)/1 ks EX WORKS Hřivínův Újezd, Česká republika

Jednohřídelový pomaloběžný drtič – ZERMA ZWS-600s

Tento drtič je vhodný pro předdrcení materiálů. Z plastového průmyslu se jedná převážně o koláče, přetoky.

Cena

Nabídková cena: 11.500 € (bez DPH)/1 ks EX WORKS Hřivínův Újezd, Česká republika

Řezací mlýn – ZERMA GSE 300/600

Tento řezací mlýn je vhodný k drcení neshodného plastového materiálu, jako jsou vtoky a menší díly.

Cena

Nabídková cena:  12.000 € (bez DPH)/1 ks EX WORKS Hřivínův Újezd, Česká republika