Magnetické válce MV pro pásové dopravníky

Magnetický válec do pásového dopravníku MV

Magnetické válce se používají pro automatické a kontinuální odstraňování magnetických částic ze sypkých materiálů. Magnetický systém na bázi permanentních magnetů je provozně nenáročný, spolehlivě odseparovává železné příměsi a zabraňuje poškození zpracovatelských zařízení (jako jsou mlýny, drtiče apod.).

Instalace magnetického válce

Magnetický válec nahrazuje hnaný nebo hnací válec pásového dopravníku, a stává se jeho integrální součástí.

Funkční princip

Jádro magnetického válce je tvořeno feritovými nebo neodymovými magnety, které se otáčejí kolem hřídele válce. Silné magnetické pole přidržuje železné částice na povrchu dopravníkového pásu až do jejich vynesení mimo oblast působení magnetického pole válce. Nemagnetické částice samovolně odpadávají působením gravitace na konci dopravníkového pásu.