Laboratorní testování plastů

Plastové drtěDíky excelentnímu laboratornímu vybavení poskytujeme služby v oblasti laboratorních testů, kontroly a měření plastových primárních i sekundárních materiálů.

Zakázkově kontrolujeme kvalitu materiálů pro plastikářskou výrobu v naší vlastní laboratoři.

Pomocí plastometru stanovujeme hmotností (MFR) a objemový (MVR) index toku taveniny termoplastů, vypočítáváme hustotu taveniny a protokolárně definujeme čistotu materiálu, procentuální zastoupení jednotlivých složek, plniv (DSC analýza) atd.

Náš unikátní tavný vzorkovací lis TVL detekuje nežádoucí příměsi v plastových materiálech, regranulátech, vločkách, drtích, zbytcích z plastové výroby atd. Výsledky tohoto testování obdrží klient jak ve formě výstupního protokolu, tak i v podobně fyzického vzorku testované taveniny.

Dokážeme též zajistit měření vlhkosti, otestovat rázovou a vrubovou houževnatost, pružnost v tahu, hořlavost, nasákavost, relativní permitivitu, izolační odpor  a další parametry.