Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Kompletní dodávky a servis v plastikářském průmyslu

Zaměřujeme se na dodávky špičkových materiálů a výrobků pro plastikářský průmysl. Máme dlouholeté zkušenosti a kontakty nejen na českém plastikářském trhu.

Laboratorní magnetické válce LSV

Laboratorní magnetický separátor LSV

Laboratorní separátor LSV Laboratorní separátor LSV s velmi silným radiálně pólovaným válcem se funkčně shoduje s válci používanými ve vícestupňových magnetických separátorech VMSV. Tento válec se používá zejména v laboratorních a testovacích podmínkách pro separaci velmi malých (už od 1 mikronu) magnetických i paramagnetických částic (vč. nerezové oceli nebo některých paramagnetických minerálů) ze sypkých hmot.

Složení laboratorního válce LSV

Tento separátor je vybaven vibračním podavačem s násypkou a dvojicí válců. Jeden ze dvojice válců je hnací (s magnetickým jádrem) a druhý válec je hnaný (nemagnetický). Dvojice válců pohánějí velmi tenký (ale přitom hodně odolný) dopravníkový pás (např. kevlarový, skloteflonový, nelepivý atd.). Vzhledem k tomu, že zařízení je osazeno extrémně silnými magnety s velmi krátkým magnetickým polem (s dosahem max. 10 mm), je vhodné, aby výška vrstvy materiálu na dopravníku nepřekročila 5 mm. A pokud chce klient dosáhnout maximální možné účinnosti, doporučujeme, aby se výška materiálové vrstvy pohybovala do 2 mm.

Funkční princip

Materiál, rozvolněný pomocí vibračního podavače, dopadá na dopravníkový pás magnetického separátoru. Extrémně silné magnetické pole přidržuje železné částice na povrchu dopravníkového pásu až do jejich vynesení mimo oblast působení magnetického pole válce (kde odpadávají do kontejneru na feromagnetické nečistoty). Vyčištěný materiál padá působením gravitace z konce dopravníkového pásu do nádobky na čistý produkt, která se nachází pod hnacím válcem. Díky (úhlově i osově stavitelnému) děliči proudu magnetického a nemagnetického materiálu je možno z čištěného materiálu získat ještě třetí frakci (která se složením nachází mezi čistým materiálem a feromagnetickými kontaminanty. Jde tedy o slabě magnetický materiál, částečně znečištěný železnými příměsemi). Dle potřeby lze separační proces opakovat, neboť všechny oddělené materiálové frakce (Fe částice, čistý materiál, třetí frakce) jsou odděleně uložené v nádobách pod dopravníkovým pásem. Radiálně pólované válce (LSV, MV-R, VMSV, VMSV EKO) jsou mimořádně silné magnetické separátory, a proto dokáží odseparovat i např. kousky plastu, gumy, kamení či dřeva kontaminované pouhými oxidy železa.

Součástí vibračního podavače je i násypka, jejíž rozměry odpovídají šířce dopravníkového pásu. Optimální dávkování materiálu na pás separátoru se provádí regulátorem vibrací. LSV disponuje speciálním zařízením pro snadné a rychlé nastavení optimálního napnutí dopravníkového pásu. Motor hnacího válce je vybaven měničem rychlosti, takže je možno dle potřeby regulovat rychlost dopravníkového pásu a měnit tak účinnost separace dle typu čištěného materiálu, feromagnetických příměsí a individuálních požadavků.

Laboratorní vysoko indukční magnetický válec se používá k zachycení zejména extrémně jemných magnetických částic. Při použití tenkých dopravníkových pásů z kevlaru nebo skloteflonu by maximální velikost materiálové frakce neměla překročit 5 mm (větší částice by mohly poškodit speciální dopravníkové pásy). Pro čištění materiálů o větší frakci lze použít zesílené dopravníkové pásy, které však čištěný materiál oddalují od magnetického jádra separátoru, což vede ke snížení účinnosti separace.Nahoru